قلب جنین در کدام هفته ی بارداری تشکیل می شود؟

مراحل تشکیل قلب جنین

    زمان و مراحل تشکیل قلب جنین صدای قلب جنین یکی از آرامش بخش ترین صداها برای مادراست و هیچ احساسی زیباتر از این نیست که بدانید زندگی در…