ماکروویو

مضرات ماکروویو

مضرات ماکروویو چیست؟ ۱- کاهش مواد مغذی در غذاها اگرچه هر نوع پخت‌وپزی مقداری از مواد مغذی غذاها را از بین می برد، اما استفاده کنندگان از ماکروویو باید مطلع…