معرفی و نگهداری گل خورشیدی

معرفی گیاه خورشیدی

معرفی و نگهداری گل خورشیدی اسم علمی گیاه خورشیدی Clivia miniata که از خانواده Amaryllidaceae هستش و بومی آفریقای جنوبی است. یکی از ویژگی های این گیاه برگهای اون هست…