موارد احتیاط در مصرف قرص متفورمین

قرص متفورمین ۵۰۰ چیست؟

قرص متفورمین چیست؟   برای درمان چه بیماری هایی مصرف می شود؟ شاید تا به حال دیده اید که افرادی که دیابت دارند، از قرص متفورمین استفاده می کنند. طبق…