موارد استفاده قرص آ.اس.آ

قرص آ اس آ چیست؟

    قرص آ اس آ یکی از داروهای مفیدی که ضد تب می باشد و درد و التهاب را تسکین میبخشد و ضد آنهاست, قرص آ اس آ است…