نحوه نگهداری گیاه گل سنگ

آشنایی با گیاه گل سنگ

معرفی گیاه گل سنگ گل سنگ یک گیاه آپارتمانی(گل‌های تراریومی) با نام فارسی خال صورتی یا هیپوستس، نام لاتین Polka Dots و نام علمی Hypoestes sanguinolenta از خانواده آکانتاسه Acanthaceae…