نماز شکر

طریقه خواندن نماز شکر

نماز شکر را چگونه می خوانند ممکن است این سئوال برای برخی افزاد پیش آمده باشد که آیا نماز شکر را می توان مانند نمازهای عادی – مثل نماز صبح…

نماز شکر چگونه است؟

نماز شکر چگونه خوانده می شود؟ نماز شکری با چارچوبی انحصاری نیز از امام صادق(ع) چنین نقل شده است: زمانی که خداوند نعمتى به تو داد دو رکعت نماز بگزار؛…

نماز شکر چگونه خوانده می شود؟

یکی دیگر از نمازهای مستحبی نماز شكر است، و چون نمازی است كه در وقت حاصل شدن نعمت و یا دفع بلا و مرض خوانده شود. امام صادق ـ علیه…