نماز وحشت چیست؟ و چه تاثیری دارد؟

نماز وحشت چگونه است؟

تأثیر نماز وحشت نماز وحشت یا نماز لیلةالدفن یک نماز مستحبی است که دستور العمل آن از طریق اهل بیت (ع) به دست ما رسیده است. تأثیر نماز وحشت برای…