ورم پا

علت ورم مچ پا

ورم پا، ساق و مچ پا یک ورم شایع است که به دلیل تجمع مایعات ایجاد می‌شود. این تجمع ایجاد درد نمی‌کند مگر اینکه جراحت ایجاد شده باشد. این تورم…

علت ورم پا چست؟

ورم پا صرفنظر از اینکه جزئی باشد یا همچون یک بادکنک به نظر بیاید، یعنی چیزی غیر عادی است و تغییراتی در بدن رخ داده که سبب این مشکل شده…