پیامک تبریک میلاد حضرت معصومه

پیام تبریک میلاد حضرت معصومه

پیامک تبریک میلاد حضرت معصومه   خاک قم گشته مقدس از جلال فاطمه / نور باران گشته این شهر از جمال فاطمه گر چه شهر قم شده گنجینه علم و…