پیام تسلیت رحلت امام خمینی

متن رحلت امام و ۱۵ خرداد

پیام تسلیت رحلت امام خمینی و قیام ۱۵ خرداد متن رحلت امام و ۱۵ خرداد قیام مردم مومن و مسلمان ایران در ۱۵ خرداد سال ۴۲ و همینطور ارتحال امام…