پیشگیری از پوسته شدن سر بعد از کاشت مو

پوسته شدن سر بعد از کاشت مو

 پوسته شدن سر بعد از کاشت مو  اصولا کاشت مو عوارض خطرناکی نداشته و بدون نگرانی می توان به کاشت مو پرداخت ولی بعضی عوارض هستند که بعد از کاشت مو…