چند نمونه متن زیبا در مورد روز مادر مبارک

متن روز مادر مبارک

مامان مهربانم، آهنگ صدایت، زیباترین ترانه زندگی‌ام، نفس هایت، تنها بهانه نفس كشیدنم و وجودت تنها دلیل زنده بودنم شد. روزت مبارك. متن روز مادر وقتی چشم به جهان گشودم….