18 علت خونریزی مقعدی بدون درد

۱۸ علت خونریزی مقعدی بدون درد

خونریزی مقعدی می تواند به علت خونریزی رگ های خونی در مقعد باشد، گرچه خونریزی مقعد معمولا به خاطر خونریزی روده کوچک یا مقعد می باشد. مقعد چند سانتی متر…