7 واکسن ضروری و اولیه‌ دوره شیرخواری و کودکی

درمان تب نوزاد بعد از واکسن

نوزادانی که تازه به دنیا آمده‌اند به دلیل بیماری‌های مختلف و باکتری‌ها و ویروس‌هایی که هر روز شکل جدیدی به خود می‌گیرند باید واکسینه شوند. اما شاید بسیاری از شما…