CBD چیست؟

فواید و چگونگی استفاده از روغن شاهدانه ( CBD )

یکی از روند های جالب در دنیای سلامتی استفاده از CBD است، CBD یکی از ترکیبات موجود در گیاه شاهدانه است.ولی جای نگرانی نیست، این ماده خاصیت روانگردانی ندارد. CBD چیست؟ CBD مخفف کلمه Cannibidiol بوده که…

فواید و چگونگی استفاده از روغن شاهدانه ( CBD )

یکی از روند های جالب در دنیای سلامتی استفاده از CBD است، CBD یکی از ترکیبات موجود در گیاه شاهدانه است.ولی جای نگرانی نیست، این ماده خاصیت روانگردانی ندارد. CBD چیست؟ CBD مخفف کلمه Cannibidiol بوده که…